History

Om Aston

Aston Verktyg Grundades 1960 av Tore Aston Andersson, som en mekanisk verkstad utan konstruktionsåtaganden. Dåtidens kundunderlag dominerades av DN, Expressen och Aftonbladet.

AV:s störta produkt under 80-talet var "Pall-Aston" -en maskin som automatiskt lastade och orienterade tidningsbuntar på europallar.

1987 gick Tore Persson in som VD. Tore hade då haft ett mångårigt samarbete med AV och 25 års erfarenhet av maskinkonstruktion. I samband med detta infördes även konstruktion som en del av verksamheten. Dessutom övertog AV generalagenturen för Hitachis industrirobotprogram. Under en antal år levererade vi kringutrustning och verktyg till våra robotar.

1989 flyttade verksamheten från Skogsgatan vid kanalen till Weda industriområde. Kort därefter införskaffades den första styrda verktygsfräsen. Sedan dess har maskinparken successivt uppdaterats och idag har AV en högmodern tillverkningsutrustning. Konstruktion sker idag i 3D-miljö med Solid Works.

1995 tvingades AV avsäga sig agenturen för Hitachi Robots sedan riksbanken 1992 förklarat kronan flytande. Kostnaden blev alltför hög för fortsatt import. Dock har kringutrustningen varit föremål för fortsatt tillverkning.

2002 certifierade vi oss för kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001. På så sätt har vi förbättrat kvalitets- och miljömedvetenheten i företaget, och vi arbetar hela tiden med kvalitets- och miljöförbättringar. Vi är även trippel A-rankade för högsta kreditvärdighet, bland totalt c:a 13 000 företag i Sverige.

2007 Tog Erik Persson över som VD för AB Aston Verktyg.

Våra största kunder är idag Alfa Laval, Camfil och Scania. Under årens lopp har AV drivit många spännande projekt i egenskap av verktygs- och prototyptillverkare.

AB Aston Verktyg, Wedavägen 24B, 152 42 Södertälje, Box 19062, 152 26 Södertälje. 08 - 550 130 73
0.009 s,